ORKAM logo

 

FİRMA GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ     ÖĞRENCİ/MEZUN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ    

 

 

      HER YILDIZLININ BİR KARİYERİ VAR!

 

HAKKIMIZDA     ÖĞRENCİ/MEZUN     İŞVEREN     ETKİNLİKLER     İLETİŞİM    

  Kalkınma Bakanlığı 2017 Yaz Dönemi (Temmuz) Tanıtım Programı başvuruları başlamıştır.

Kalkınma Bakanlığı’nın görev ve işlevlerini tanıtmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen Kalkınma Bakanlığı 2017 Yaz Dönemi (Temmuz) Tanıtım Programına başvurular 1-30 Nisan 2017 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şekli ve Aranan Şartlar

Tanıtım Programına her dönem için azami (100) kişi kabul edilir ve not ortalamasına göre (en yüksek nottan başlayarak) sıralama yapılır.

Kalkınma Bakanlığında Tanıtım Programına katılacaklarda; başvuru tarihinde 4 yıllık bir yükseköğretim kurumunun veya yurt dışında bunlara denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun 3.  veya 4. sınıf öğrencisi olmak, 4 yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak ve transkriptin kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 3 ya da 100 üzerinden 75 olması şartları aranır. Kontenjanın dolmaması halinde, not ortalaması 3’ün altında veya 2. sınıf öğrencisi olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

Başvuru için; Kalkınma Bakanlığı internet sitesinden (www.kalkinma.gov.tr) temin edilecek Başvuru Formunun doldurulması ve transkriptin aslı ya da onaylı örneğinin eklenmesi gerekmektedir.

Başvurular gerekli belgelerin Kalkınma Bakanlığı evrak birimine (zemin kat) şahsen teslimi ya da posta yoluyla Bakanlık adresine (Kalkınma Bakanlığı /Evrak Kayıt Birimi Zemin Kat Necatibey Cad. 110/A Yücetepe ANKARA)
iletimi suretiyle yapılır.

Talebi kabul edilenler; Kalkınma Bakanlığı internet sitesinden duyurulur.

Kalkınma Bakanlığında Tanıtım Programına kabul edildiği halde başlamayanlar 2. kez başvuruda bulunamazlar.
Başvuru formunda ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Programa katılmaktan men edilir. Ayrıca bu kişilerin Üniversitelerine söz konusu durum yazılı olarak bildirilir. Bakanlık arşivinde bu kişilere ilişkin kayıtlar tutularak, Kalkınma Bakanlığına iş için müracaatta bulundukları takdirde taleplerinin değerlendirilmesinde bu kayıtlar dikkate alınır. Eylemi suç teşkil edenler hakkında da cezai takibatta bulunulur.

Dönemler ve Başvuru Tarihleri
 
Program Dönemleri                                                   (Başvuru Başlama - Bitiş)
----------------------------                                      ----------------------------------
Yaz Dönemi (Temmuz)                                               01 Nisan - 30 Nisan 
Kış Dönemi (Şubat)                                                   01 Kasım – 30 Kasım

Yaz Dönemi; Temmuz ayının ilk Pazartesi günü başlar. Kış Dönemi ise; Şubat ayının ilk Pazartesi günü başlar.

Toplam (2) dönemden oluşan Tanıtım Programı, her dönem Pazartesi günü başlangıç olmak üzere 3 gün boyunca 14:00-17:00 saatleri arasında yürütülür.

Tanıtım Programını tamamlayanlara; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Tanıtım Programı Katılım Belgesi” verilir. Söz konusu belgeye hak kazanmak için Programa katılımda devamlılık esastır. Bir günden fazla Programa katılınmaması durumunda ilgiliye belge verilmez.

Yükümlülükler

Kalkınma Bakanlığında Tanıtım Programına katılanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi halde, öğrencinin programa katılımına son verilerek, bu durum ilgilinin üniversitesine bildirilir.

Tanıtım Programına İlişkin İrtibat: Tuncay DURSUN, Tel: (0312) 294 69 43

 

 

 

 

 

 

Anasayfa

 

 

 

 

 

Web Design by Begüm EFE